Jaroslav Javůrek - inženýrská činnost, technický dozor, provádění staveb

Jaroslav Javůrek - inženýrská činnost, technický dozor, provádění staveb

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost | Stavby Javůrek

Projektová dokumentace

 • zajištění projektové dokumentace stavby včetně řemesel

 • zajištění projektové dokumentace vodního díla - septiky, jímky ČOV

 • zajištění projektové dokumentace přípojek elektro, voda, kanalizace,plyn

Doklady ke stavbě

 • zajištění všech potřebných dokladů a vyjádření od orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení

 • zajištění souhlasů, rozhodnutí a posudků, které jsou nutné k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (radonový průzkum, hydrogeologický posudek, geologický posudek vynětí ze ZPF..)

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení u stavebního úřadu

 • vyřízení povolení vodního díla u vodoprávního úřadu

 • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlas s užíváním stavby)

 

Rozpočtování staveb

 • vypracování položkových rozpočtů stavebních prací včetně výkazů výměr ve směrných cenách stavebních prací dle RTS a. s. Brno (program BUILD power)
  (pdf) Ukázkový rozpočet

 

Počítadlo

   Návštěvy : 98779